top of page

חשיפת האזנות

אנו מספקים שירותי בדיקה לגילוי האזנות סתר באמצעות ציוד טכנולוגי מתקדם ובעל יכולות ייחודיות.

יתרוננו הנו ביכולתנו לבצע את הבדיקות המורכבות והמקצועיות ביותר יחד עם הבדיקות ה"פשוטות", כול זאת ברמה מקצועית בלתי מתפשרת.

במסגרת הבדיקה נבצע סריקת תדרים פנימית וחיצונית, סריקה פיזית בכל האתר, איתור מכשירים "רדומים", בדיקה לאיתור משדרים, בדיקה לאיתור פגיעות אקוסטיות, מיפוי תדרים פנימי וחיצוני, בדיקת מערך תקשורת ועוד.

 יש לנו את הכלים המקצועיים ביותר לבדיקת האזנות ותכנות ריגול על מכשיר הטלפון הנייד שלך

כולל תכנות מזיקות מכול סוג.

 כמו כן, אנו מספקים שירות ייחודי של שחזור מידע שנמחק ממכשירי טלפון נייד וממחשבים.

bottom of page