top of page

חקירות כלכליות

צוות מדור חקירות כלכליות של משרדנו מתמחה באיתור נכסים, כספים ומידע אודות אנשים, תאגידים וגופים למיניהם במטרה לאפשר לך לברר יכולת הכלכלית או במטרה לממש הוצאה לפועל על חייב. 

אנו במקור חקירות נאתר עבורך גם את אותם נכסים וכספים שהנבדק מנסה להסתיר ונחשוף את מצבו הכלכלי האמתי.

bottom of page