top of page

השירותים שלנו

אנו מתמחים במתן הדרכות במגוון תחומי בטיחות בעבודה:

 

 • בטיחות כללית

 • בטיחות בתפעול מלגזה

 • בטיחות בתפעול עגורן

 • עבודת גובה

 • מצבי אש

 • אביזרי הרמה

 • מצבי חירום

 • התגוננות אזרחית 

בנוסף אנו מספקים שירותים כדלקמן:

 • הכנת תכנית בטיחות החדשה

 • הכנת סקר סיכונים

 • חקירת תאונות עבודה

 • הכנת תיקי מפעל

 • עד מומחה לבתי משפט

bottom of page